Ekološko udruženje "Ocrkavlje"
Vijesti

Obraćanje udruženja PreduzećU Šumarstvo Prenj

03.01.2011

Poštovani,

Mi , građani sela Ocrkavlja, Bjelimića, Konjica, Sarajeva, odnosno HNK i Sarajevskog kantona,a sa dozvolom da pozitivno djelujemo na teritoriji cijele Federacije BiH smo se polovinom 2010. godine udružili u „Ekološko Udruženje Zeleno Ocrkavlje“, u daljnjem tekstu Udruženje .
Ovo naše udruživanje smo preduzeli kao priliku da kao pravno lice kontaktiramo i uspješno sarađujemo sa svim pravnim i drugim dobronamjernim subjektima, a za dostizanje zacrtanih nam ciljeva održivog povratka i života na teritoriji tzv gornjeg sliva rijeke Neretve.
Od mnogih postojećih,kao i potencijalnih zajedničkih projekata Vaše firme i našeg Udruženja su dva:
a) održavanje postojećega puta selo Sopot – selo Ocrkavlje.
b) dovršenje izmjene dijela puta u dužini od cca 3 km sa asfaltnog dijela puta Vojla pa kroz i pored sela Veluše do mikrolokacije Papratine.
Da Vas podsjetim da su prije 7 godina tri investitora jednako (po 1/3) podijelila troškove u izradi nove trase puta selo Sopot – selo Ocrkavlje.
1. Preduzeće Šumarstvo Prenj Konjic; 
2. Općina Konjic i
3. grupa građana sela Ocrkavlje.


Za ovih sedam godina su odgovorni, savjesni i pošteni građani sela Ocrkavlje u 2 navrata u kooperaciji sa Općinom Konjic sufinansirali polaganje nasipa na pojedinim dionicama ovog puta,a više puta i sami učestvovali u rasčišćavanju trase od kamenja i kopanja tzv jažva preko puta.
Preduzeće Šumarstvo Prenj je u do 3 navrata usput učestvovalo u poboljšanju trase puta a najviše na bazi iskrenih prijateljskih veza vašeg bivšeg direktora gosp Hasana Volodera dipl. šumarskog inženjera i Predsjednika našeg Udruženja.

Sad Vas molimo da tu saradnju potvrdimo i pojačamo, te konkretizujemo eventuelno Ugovorom o Vašim i našim obavezama i pravima do pomenutog puta, u čijoj smo izgradnji učestvovali.
Naravno da ćemo isto ovo ponuditi Općini Konjic.
Kao znak dobre volje mogli bi se dogovoriti da nam konkretno pomognete u otklanjanju dijela šteta nastalih tokom vremenskih nepogoda prošle godine (obraćali smo se Štabu civilne zaštite općine Konjic ali do danas nismo vidjeli na terenu praktičnog pozitivnog pomaka).
Sa velikim oduševljenjem smo mi građani sela Ocrkavlje,kao i sela Veluše prihvatili Vašu izmjenu dionice puta sa asfaltnog puta na Vojlu pa kroz i pored sela Veluše do Papratina.
Iskreno se radujemo da je selo Veluše dobilo bolju putnu komunikaciju a ovim zahvatom je put do naših kuća i imanja kao i do Neretve skraćen za nemali cca 1 km što je jako važno.
Znamo da ste se obavezali izvesti nasipanje ove dionice kao i pravljenje potrebnih propusta, i ostale potrebne infrastrukture na ovoj dionici.
Ovom izmjenom puta su se povećale naše realne ambicije da dovedemo blizu rijeke Neretve kvalitetniji (zašto ne i asfaltni) put koji bi omogućio lakši pristup do ovog dijela gornjeg toka Neretve mnogim posjetiocima iz HNK , odnosno Sarajevskog Kantona, te ostalih građana cijele BiH kao i turista.
Tako bi se omasovio pokret koji ne bi dao da se gornji sliv rijeke Neretve potopi i devastira.
Molim Vas da nam zakažete sastanak na kojem bi se dogovorili o ovim i drugim našim zajedničkim obavezama i zapravo nastavili uspješnu i obostrano korisnu saradnju.


Sarajevo, 03 .01.2011.god.

Predsjednik udruženja
Alija Gežo