Ekološko udruženje "Ocrkavlje"
Osnovne informacije
Osnovne informacije o Ekološkom udruženju "Ocrkavlje"

 

“Ekološko udruženje Zeleno Ocrkavlje” je slobodna, nevladina, neovisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima humanosti, nepristrasnosti, pravičnosti, neovisnosti i dobrovoljnosti, a u cilju promovisanja razvoja svijesti o značaju održivog razvoja društva, zaštiti životne sredine, ekoloških i ljudskih prava.
Misija Udruženja je aktivno ušešće u svim oblastima društvenog života koje se odnose na zaštitu, obnovu i unapređenje životne sredine; edukacija stanovništva u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa demokratskim i principima održivog razvoja. 

Vizija Udruženja je:
- Unapređenje lične i kolektivne svijesti građana, čista i zdrava gradska i seoska područja;
- Razvoj saradnje sa srodnim organizacijama u regionu i priključenje asocijacijama slične orjentacije u Evropi.

Područje djelovanja Udruženja je Kanton Sarajevo, područje Ocrkavlja, Bjelimića i općine Konjic.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja

 

- Aktivno učešće u svim oblastima društvenog života koji se odnose na zaštitu, obnovu, unapređenje životne sredine;
- Edukacija stanovništva u oblasti zaštite životne sredine;
- Širenje ekološke svijesti i ekološkog morala;
- Realizacija konkretnih projekata iz oblasti unapređenja stanja u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa demokratskim i principima održivog razvoja;
- Obrazovanje do održivog razvoja područja Ocrkavlje, Bjelimići i općine Konjic;
- Obilježavanje ekoloških datuma;
- Organizacija ekoloških manifestacija;
- Promocija i zaštita prirodnih vrijednosti na području Sarajevskog kantona, Ocrkavlja, Bjelimića i općine Konjic;
- Kreiranje obrazovnih ekoloških sadržaja i izdavaštvo;
- Umrežavanje i saradnja.

 

Članstvo, način i uvjeti učlanjenja, prava i dužnosti članova i prestanak članstva
 

Članovi udruženja mogu biti student i građani koji imaju prebivalište ili boravište na području Federacije Bosne i Hercegovine. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Članovi Udruženja mogu biti stalni, volonteri i počasni članovi.

Stalni članovi učestvuju u aktivnostima Udruženja u svim oblastima djelovanja udruženja
Članovi volonteri su studenti i građani koji žele na dobrovoljnoj osnovi pomoći Udruženju u realizaciji ciljeva i programskih zadataka
Počasni članovi mogu biti građani i pravna lica koja imaju posebne zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Učlanjenje u Udruženje je dobrovoljno, učlanjuje se podnošenjem zahtjeva za prijem u članstvo Udruženja. Pri predaji zahtjeva za učlanjenje, kandidat potpisuje izjavu o prihvatanju prava i obaveza propisanih Statutom udruženja.
Počasnim članom se postaje odlukom o proglašenju za počasnog člana, odluku donosi Skupština udruženja na prijedlog Lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje udruženja.
Stalnim članovima i članovima volonterima izdaje se članska karta.
Počasnim članovima uručuje se povelja.